top of page

Om Søndre Eikeberg Rideklubb

Søndre Eikeberg Rideklubb er en rideklubb i Gjerdrum kommune, rett utenfor Oslo. Vi samarbeider med Julles rideskole på Stall Eikeberg om å skape et godt hestemiljø for hobbyryttere, konkurranseryttere, barn, ungdom og voksne. Et samarbeid med Julles Rideskole gjør det lettere for de som ønsker det å komme seg ut på konkurransebanen selv om man ikke eier egen hest.

Styret

Leder: Elin Ødegård

Nestleder: Anette Mork

Økonomiansvarlig: Mads Løken

Styremedlem: Wanda Marita Årseth

Styremedlem: Kristine T. Sæthern

Ungdomsrepresentant: Lea Haakensen Hansen

Varamedlem: Tone Hansen

Ungdomsrepresentant vara: Sofie Endahl

bottom of page