top of page

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av tjenester fra Søndre Eikeberg Rideklubb

Innledning 

Kjøp av våre tjenster er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av tjenster eller varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e–handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

Selger er Søndre Eikeberg Rideklubb (heretter kalt SERK),℅ Kristine Sætern, Måltrostveien 11, 2022 Gjerdrum, serideklubb@gmail.com, tlf: 975 74 731, org nr: 922592128 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. 

 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. 

 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Betalingen

For våre tjenester kan kunden forhåndsbetale via Vipps, og kunden vil bli belastet umiddelbart. 

 

6. Levering

Levering av tjenesten regnes som påbegynt den dagen tjenesten blir levert til kunde, for eksempel etter endt kurs. 

 

7. Angrerett

Det er ikke angrerett på kjøp av billetter til kultur- eller idrettsarrangement, selv om billettene er kjøpt på for eksempel internett. Skulle du ombestemme deg etter at kjøpet er gjennomført, kan du altså ikke kreve pengene tilbake, med mindre det følger av avtalen du har inngått. Du er selv ansvarlig for å selge billetten videre, og SERK gir innsyn i ventelisten for arrangementet slik at du selv kan ta kontakt for videresalg.

 

8. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er SERK. Med mindre kunden samtykker til noe annet, kan SERK, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Follo Ren IKS skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.  

 

Les mer om retningslinjer for personvern på www.serk.no 

 

9. Mangler og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi SERK melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kunden har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest en måned etter utført tjeneste.   

 

10. Konfliktløsning

Klager rettes til SERK innen rimelig tid, jf. punkt 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

bottom of page